КРИМ ЯК “МІСЦЕ ПАМ’ЯТІ”: ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСТІР

Кирчанов Максим Валерьевич
Воронежский государственный университет
доктор исторических наук, доцент
Kirchanov Maksim Valerevich
Voronezh State University
DrSc in History, Associate Professor

Рубрика: 07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Библиографическая ссылка на статью:
Кирчанов М.В. Крим як "місце пам'яті": проблеми інтелектуальної інтеграції в український простір // Современные научные исследования и инновации. 2011. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2011/08/1959 (дата обращения: 13.09.2020).

Крим як проблема. Крим – унікальний регіон сучасної України, на території якого живуть українці, кримські татари, вірмени, росіяни. В регіоні існує декілька ідентічностей – українська і російська, татарська і вірменська. Російська ідентичність не визнає українську, а татарська і вірменська розвиваються в умовах збереження власної етнічності і місцеві татарські інтелектуали не проявляють бажання асимілюватися і інтегруватися в російський контекст. Тому, українська державність, яка відстояла право на своє існування в боротьбі проти російської асиміляції, здається татарським політикам найкращим партнером.
Крим завжди мав значну національну і культурну специфіку і перед українським урядом встала задача поступової інтеграції Криму в український політичний, державний, культурний і мовний контекст. Почавши таку політику українські власті зіткнулися з нерозумінням і опозицією кримського російського чи російськомовного населення. Крим – політично і адміністративно український регіон. Йому ще належить стати етнічно і культурно українським . Росіяни в Криму не зрозуміли розпад Радянського Союзу і виявилися нездібні до добровільної інтеграції в український соціум. Вони відчували і продовжують відчувати підтримку з боку Росії, деякі політики якої заохочують і стимулюють сепаратизм, культивуючи антиукраїнські ідеї. Якщо у кримських росіян була Росія, від якої вони чекали допомоги, то у українських властей майже не було досвіду управління Кримом. У радянський період український вплив був свідомо зведений до мінімуму проросійськи орієнтованими політиками.
Тому, українські власті доклали чималі зусилля прагнучи українізувати Крим. Задача українізації Криму була б нездійснима без розуміння і допомоги з боку українських інтелектуалів. Тому, в центрі авторської уваги в цій статті – інтелектуальні передумови інтеграції Криму в незалежну українську державу. Автор спробує проаналізувати цю проблему в рамках інтелектуальної історії – методу, який тільки починає використовуватися істориками в Україні. Крім цього, я спробую проаналізувати проблему і в рамках теорії «місць пам’яті», яка виникла у французькій історіографії і в 1990-ті рр. знайшла своїх прихильників в Україні і в українській діяспорі. Структурно стаття складається з декількох частин, присвячених різним аспектам заявленої проблематики. Автор свідомо структурував статтю саме так – це сприяє формуванню дефрагментованого образу Криму, але і демонструє різні вектори цієї проблеми і об’єктивні складнощі сучасної інтеграції Криму в український політичний контекст.
Я спробую проаналізувати Крим, як «місце пам’яті» в українському контексті. У зарубіжній історіографії міцно встановився зв’язок «місць пам’яті» з таким явищем як націоналізм. Автором цього терміну слід визнати французького історика Пьера Нора, який ще в 1978 р. визначив «місця пам’яті» як «місця, в яких суспільство добровільно збирає ті спогади, які для нього є важливою і невід’ємною частиною свого індивідуального вигляду». Конкретизуючи цю свою думку він писав, що такими місцями можуть бути «крапки на карті, монументи, символічні місця, функціональні місця» . Крим належить, поза сумнівом, до таких місць, вивчаючи які українські інтелектуали, які, за словами канадського українського історика Сергія Єкельчика, складають основу українського «співтовариства пам’яті» . Ці українські інтелектуали, перефразовуючи слова З. Когута, прагнуть інституціоналізувати свій інтелектуальний простір – закріпити свої права на тієї території, український статус якої в сусідній Росії визнаний не всіма політиками і дослідниками.
Крим в історіографічній традиції України. Коли на початку 1990-х рр. українські інтелектуали зрозуміли, що тепер вони, а не партійні ідеологи, автори української історії, то вони довго не могли вирішити як інтегрувати кримську історію і сам Крим в український контекст . Тому, українські історики звернулися до тих концепцій автором яких були українські історики минулого. Звернення до історії при формуванні сучасного образу Криму було неминуче. Сучасна Україна в 1990-ті рр. пережила національний підйом і національна ідея, націоналізм стали впливовими політичними силами, а історики, як показано в американській історіографії , виконують помітну роль у формуванні націоналізму, можуть бути його теоретиками.
Першим дослідником кримської теми в українській історіографії був «батько» української історичної науки Михайло Грушевський. Він аналізував кримські сюжети у зв’язку з історією України, в контексті історії татарських набігів на українські землі . Якщо до цього українська історія в інтерпретації Грушевського – історія українська, то поява татарської кримської проблематики сприяла поступовій відмові історика від етноцентрізму. Таким чином, Грушевський став і засновником полінаціонального канону в українській історії. Після цього вона починає усвідомлюватися як історія українців і сусідніх народів.
У 1920-ті рр., в період активної українізації України, українські історики, прагнучи розвивати концепцію Грушевського, продовжили вивчення історії відносин між українцями і кримськими татарами, що підтверджує, що тоді Крим в українській інтелектуальній традиції усвідомлювався не як українська земля, а як тільки зона україно-татарських контактів. Кримська тематика фігурувала на сторінках журналу «Східний світ», який видавався в Харкові з 1927 по 1931 рік. Крім цього кримські мотиви помітні в книзі «Україна і Схід» яка була помітним явищем українського наукового життя того часу. У 1920-ті рр. Крим не усвідомлювався як український регіон, але поступово він починав фігурувати в дослідженнях по українській історії, як регіон тісно пов’язаний з іншими українськими територіями політично і економічно .
У 1920-ті рр. з’явився і вчений, який зміг розвинути інтерес до історії Криму, продовживши розвиток концепції М. Грушевського. Таким вченим став Агатангел Кримський. У своїй «Історії Туреччини» він намагався показати розвиток відносин українців і татар, хоча такої задачі він перед собою і не ставив. Крим усвідомлювався їм як контактна україно-татарська зона . У 1930 р., в Києві, Кримський ініціює видання колективної монографії «Студії з Криму». У книзі були опубліковані дослідження і джерела, присвячені як історії Криму, так і проблемам україно-кримськотатарських відносин .
Репресії другої половини 1930-х рр. привели до радикальних змін в українській і кримській татарській історіографії. Українська історична наука стала менш національною, а кримська татарська історіографія після депортації кримських татар в 1944 р. взагалі перестає існувати. Це не означало припинення вивчення Криму в українській історіографії – українські історики, як і їхні попередники вивчали історію Криму, але дискурс сприйняття минулого радикально змінився. Після 1945 р. вивчення Криму офіційно не було заборонено, але його було можливо вивчати тільки в контексті історії революційного руху. Історія Криму перестала бути національною (українською і татарською), вона стала радянською. Тому, на початку 1990-х рр. українські інтелектуали зустрілися з численними методологічними труднощами.
Колоніяльні і постколоніяльні дискурси Криму. У українській історіографії 1990-х рр. стала популярною постколоніяльна теорія, що було пов’язане з дискусіями навколо статусу незалежної української держави. Серед сучасних українських інтелектуалів немає єдності думок щодо того, є Україна постколоніяльною країною . Визнання за Україною такого статусу автоматично ставить питання і про те, що Україна була колонією. Коли мова заходить про колоніяльне минуле, то українські інтелектуали схильні саме Росію визначати як країну-колонізаторку.
Якщо відносно України сама теорія колоніялізму викликає сумніви, то українські інтелектуали готові «приміряти» цей колоніяльний і постколоніяльний дискурс на аналіз українських периферійних територій. У такому контексті Крим – найкращий кандидат для вивчення в рамках колоніяльних студій. Під час своєї героїчної історії Крим знайшов всі чесноти, які дозволяють вивчати його в контексті колоніяльної теорії. Сама його поява на адміністративній карті Російської Імперії стала результатом завоювання, а подальший розвиток протікав як розвиток колонії.
Кримські території колонізувалися українцями і росіянами, а місцеве населення, кримські татари, залишалися на положенні нерівноправної і гнобленої меншини. Кримські татари були своєрідними місцевими азіятами, а сам Крим був приєднаною Азією, колонізованим Сходом, який було необхідно інтегрувати в політичний і соціяльний контекст імперії. Крим зберіг свій колоніяльний статус і в ХХ ст. Депортація кримських татар і заселення Криму вихідцями з інших регіонів, українцями і росіянами – ці події стали другою колонізацією Криму. Колоніяльний статус переслідував півострів протягом всієї його історії. І в 1990-ті рр., після відновлення незалежності, колоніяльний статус не пішов в минуле, а змінився – в історії Криму почався постколоніяльний період. Сучасні період історії Криму – це деколонізація і спроба інтегрувати Крим до політичних і культурних структур незалежної України. Інтеграція неможлива без інтелектуальних підстав.
Діяспорний вимір кримської історії. Якщо радянські українські історики не вивчали Крим, керуючись ідеологічними причинами, то українські дослідники в діяспорі намагалися вивчати Крим, але значних успіхів в кримських студіях вони не досягли. Крим з’являвся в історичних дослідженнях тоді, коли українські історики намагалися зрозуміти місце української історії в контексті історії Сходу і Заходу . Крим усвідомлювався як територія україно-татарських контактів, а проблеми історії україно-татарського культурного і історичного синтезу не була помічена .
Крим виникав в історичних дослідженнях істориків діяспори тоді, коли вони аналізували історію відносин між Україною і Московією. Наприклад, М. Мельник вивчаючи коливання зовнішньої політики Богдана Хмельницького між Польщею і Росією указував на те, що Хмельницький намагався привернути кримських татар на свій бік. При цьому він визнавав, що цільної політики відносно Криму і кримських татар у українських гетьманів не було .
Крим як український Орієнт. Історія української історіографії – це історія поступового затвердження європейського або європоцентрічного відношення до національної історії. Українські інтелектуали вважали за краще позиціонувати себе як європейців, носіїв європейської культурної і політичної традиції. У такій ситуації українська культура формувалася і розвивалася як культура інтелектуальних опозицій – Росія завжди протиставлялася Україні як Азія і Схід, як неєвропейська країна. Тому, українські інтелектуали до вивчення Сходу звернулися пізніше, ніж до вивчення своєї національної і європейської історії.
Тим часом, для вивчення Сходу в Україні існували всі умови. Протягом Ранньої Нової Історії українські землі контактували з Османською Імперією і Кримом. Таким чином, Крим – міст від європейської історії України в її східну історію. Але Крим так і не був усвідомлений українськими інтелектуалами як східний регіон. Вони елементарно не встигли цього зробити. Українські східні студії закінчилися так само швидко як і почалися. Репресії проти наукової інтелігенції, серед якої були і українські дослідники Сходу, перервали розвиток східних студій в Україні аж до відновлення незалежності.
І зараз українськими інтелектуалами Крим не усвідомлюється як місцевий український Орієнт. Цьому сприяють ті радикальні зміни, які відбулися в цьому регіоні в радянський період. Тому, Крим усвідомлюється як типовий пострадянський регіон. З другого боку, це – регіон з безперечними тенденціями до поступової орієнтализації. Прояв такої тенденції – національне відродження кримських татар, повернення татар на татарські історичні території, звідки вони були депортовані. Тому, сучасні українські інтелектуали конструюють свій власний Орієнт в Криму. Саме Крим, пов’язаний з історією Османської Імперії і етнічними тюрками, кримськими татарами – основа східних досліджень в Україні. В рамках цих студій українські інтелектуали створюють свій образ Кримського Сходу як місцевого Українського Орієнту, що сприяє поступовій інтеграції Криму в культурний простір України.
Українізація Криму в діяспорній літературі. Студії кримської історії були важливим стимулом для посилення українського сприйняття Криму, але інтеграція Криму в контекст літературних образів була теж важливою. Саме мова формує сприйняття тієї чи іншої території і розвиток кримських мотивів в українській літературі сприяв тому, що Крим починав усвідомлюватися як український регіон. Той факт, що до кримської тематики звернулася і діяспорна література демонструє, що Крим почав сприйматися як український регіон, а український інтелектуали ще в 1970-ти рр. мали намір інтегрувати його в комплекс інших українських територій.
Одна з перших спроб інтегрувати кримські реалії в літературний україномовний текст була зроблена українською американською поеткою Мартою Тарнавською, яка в 1974 р. відвідала Крим. У творчій спадщині Тарнавської можна виділити кримський поетичний цикл, в творах якого кримська дійсність, місцевий ландшафт описані засобами української мови. У творах Тарнавської фігурують кримські місця («Алупка молиться Ай-Петрі, зеленими обелісками кипарисів») , текст наповнений кримськими географічними назвами («Упиймося мускатом білим із Масандри – красою гір, напиймося з алупкинського фонтана»), і Чорне море, яке нерідко фігурує і в російській літературі описується по-українськи («і будьмо вічні й молоді мов Чорне море» ), що свідчить про те, що і Крим перетворився на таке ж місце пам’яті для українських інтелектуалів, як, наприклад, Львів або Харків. Поезія Тарнавськой демонструє і дискурс сприйняття Криму як української землі, території розповсюдження української мови: «купайся у рідній мові, вона не шумить прибоєм, вона – ледве чутне дзюрчання, скрите чудесне стакато – розмова моря із ранню» . Таким чином, в поезії Тарнавськой Крим переплітається з іншими образами українських регіонів, зливаючись з ними і перетворюючись на український край.
Український Крим: між маргіналізацією і асиміляцією. Радянський Крим був переважно російським або російськомовним регіоном. Українська мова перебувала під негласною забороною, а в школах і університетах майже не викладалася. Тому, в 1990-ті рр. інтеграція Криму була зв’язана і з мовними проблемами. Але починаючи ще з радянського періоду в Криму існувала українська література, яку місцеві власті вважали за краще не помічати. Місцева українська літературна традиція існувала в умовах російського мовного домінування, але і в такій ситуації українські кримські письменники змогли сформувати свій український образ Криму. Іншими словами, в радянський період українські інтелектуали не могли політично боротися за Крим. Тому, дискурс національності з сфери політики перемістився в дискурс культури . І хоча складно прослідити як широко використовується їхня спадщина (і використовується взагалі) в ідейному обгрунтуванні сучасної українізації Криму, аналіз спроб місцевих українських авторів інтегрувати Крим в український контекст необхідний.
Дмитро Черевичний був одним з ініціяторів української літератури в Криму, і його вірші були зверненнями до українців в Україні («Ви чуєте наш голос земляки? Нема прекрасніш і щасливіш долі, як берегти свій рідний край роздолля землі, що нам заповіли батьки») звучали однаково національно для радянського і сучасного періоду російського домінування в мовній сфері. Крім цього в поезії Черевичного помітні і національні мотиви, перекличка з українською діяспорною поезією («А з колосків – яса безмежна поля. Хай так ввіллються праця й воля») , що виглядає зухвало в проросійськи орієнтованому Криму. У такому літературному контексті сам Крим усвідомлювався їм як історично українська територія, успадковувана від попередніх поколінь українців.
Данило Кононенко – ще один з ентузіястів літературної українізації Криму, без поезії якого, ймовірно, сучасна інтеграція Криму якщо і не протікала повільніше, то мала б менше ідейних витоків і обгрунтувань. Заклики «Вік Україну люби!» і «В грізну тривожну годину, в дзвони на сполох дзвони! Сину мій, рідну Вкраїну від ворогів борони! Мову свою солов’їну – мамину пісню-розмай, сину мій, рідна дитино, не забувай!» здавалися до 1991 р. націоналістичними, і, тому, в радянський період поезія Кононенка в Криму мала маргінальний статус, а більшість її читачів проживала в Україні. Поетична спадщина Кононенка національна на фоні його спроб поетичної реабілітації репресованого Агатангела Кримського, який предстає як прихильник україно-татарського діялогу («Син двох народів Агатангел Кримський. Ну, хто сказав, що ми не земляки?! Татарин він навіки український, вкраїнець він татарський на віки») . Таким чином, зусиллями українських кримських інтелектуалів Крим не тільки перетворювався на «місце пам’яті», але і формувався місцевий національний пантеон героїв, які були покликані підтверджувати українські національні чесноти Криму.
Український національний пантеон і Крим. У 1990-ті рр. українські інтелектуали спробували зробити Крим українським не тільки адміністративно, але і культурно. У такій ситуації намітилася тенденція інтегрувати розвиток культури Криму в розвиток української культури. Крим почав усвідомлюватися не просто як місце пам’яті, але як регіон, нерозривно пов’язаний з розвитком української літератури. Крим перетворився на регіон пов’язаний з життями та діяльністю національно маркірованих постатей української історії.
У сучасній українській інтелектуальній традиції Крим зв’язується з діяльністю Миколи Костомарова – одного з діячів українського національного руху. Крим усвідомлюється і як регіон де протікала діяльність і іншої фігури української літературної історії і історії національного руху – Степана Руданського. Проте, найбільш важливі для українізації Криму образи двох українських класиків – Лесі Українки і Михайла Коцюбинського. Твори, написані ними в Криму або під кримськими враженнями, в свій час мали значний вплив на формування української сучасної мови і сприяли формуванню сучасної української ідентичності.
Крим відносно пізно увійшов до сфери української національної історії і тому він пов’язаний з діяльністю українських національно орієнтованих фігур, письменників і політиків, набагато менше, ніж, наприклад, Львів або Харків. Але те, що сучасні українські інтелектуали прагнуть аналізувати його історію і в цьому аспекті свідчить, що в сучасному інтелектуальному дискурсі України виникла логічна зв’язка: минуле – ландшафт – люди. Всі ці три компоненти інтегровані в національну пам’ять, що сприяє посиленню українського впливу в Криму і його інтеграції в загальноукраїнський контекст.
Крим як модерність. Розвиток української культури в ХХ столітті був відмічений затвердженням модернізму і його поступовою еволюцією у бік постмодернізму. Не уникнув цього модерністського періоду і Крим. Найвідоміший місцевий модерніст – це вже згаданий Агатангел Кримський. Він – і «сучасний» для свого часу кримський татарський діяч, він і один з українських письменників-модерністів. Кримський – і основоположник українського сходознавства. Фігура Кримського виявляється модерною для свого часу майже в усіх відношеннях. Таким чином, кримський модернізм виявився органічно вписаним в контекст українського модернізму.
Модерність Криму в українському контексті виявляється в прозі Агатангела Кримського. Письменник був свідком того як старий архаїчний і традиційний Крим поступово вмирав, поступаючись місцем новому, модерному, Криму. У такій ситуації і сам письменник виявився носієм нових модерністських тенденцій. Роман Кримського «Андрій Логовський» – приклад такого модерністського сприйняття дійсності і конфлікту двох світів – старого, архаїчного, традиційного і нового, модерного, сучасного. Герой роману – типова нова людина, що відірвалася від свого народного коріння, радикально порвала з архаїкою батьків.
Кримський в своєму романі «убиває» архаїчну Україну. Син-професор приїжджає до матері і усвідомлює, що вона для нього досконала чужа, що не відповідає його положенню – так і український інтелектуал кримського татарського походження мимовільно розумів, що успадковувана татарська ідентичність виявилася архаїчною і не відповідає викликам сучасності. «Стара Лаговська виглядала з себе так, що її швидше можна було б залічити до “жінок”, ніж до “дам” … Обличчя її – неінтеліґентне, вульгарне. Руки червоні, порепані … “В мене так-таки нічогісінько нема спільного з нею”, – подумав собі Андрій і саркастично додав: “Я – продукт сучасної цивілізації, я дегенерат, я декадент, я людина з fin de siecle, я неврастенік, а вона – така некультурна баба, що навіть неврастенії не надбала… дарма що в неї епілепсія”» .
Таким чином, Агатангел Кримський, свідомо руйнуючи стару ідентичність, створював умови для інтеграції Криму, як сучасного і модернізованого регіону, в український контекст. Дискурс, який ми спостерігаємо в творчій спадщині Кримського не просто унікальний як дискурс історії української літератури. Він показовий як варіянт інтеграції кримського татарського суспільства в український культурний простір. Іншими словами, вже Кримський закладав основи тієї інтеграції Криму до України, яка активно протікала в 1990-ті рр..
Споминаючи історію Криму: сучасна українська історіографія. У 1990-ті рр. українські історики спробували з’єднати стару національну історіографію і досягнення діяспорних історичних досліджень в своєму вивченні історії Криму. Українські інтелектуали не без інтелектуальної підтримки з боку діяспори усвідомлюють, що історію України треба вивчати і як історію регіонів – навіть тих, де українська етнічна група максимально скоротилася. Крим усвідомлюється як контактна зона, зона контактів слов’ян і тюрок, Сходу і Європи. Наприклад, в книзі Василя Чумака 1993 р. Крим усвідомлюється як регіон різних етнічних груп, але не українська територія . Чумак написав популярну книгу, яка розказувала читачу про історію Криму. Його дослідження позбавлене концептуальності. Але вже у Чумака помітна тенденція до ментальної українізації Криму, що свідчить про те, що єдине російсько-українське історичне бачення Криму стає історичним анахронізмом.
Цей недолік спробувала подолати Наталія Яковенко , яка прагнучи продовжити концепцію Грушевського спробувала, грунтуючись на новітніх дослідженнях, пояснити специфіку кримської історії в українському історичному контексті. Тоді ж, в 1990-ті рр., з’являються книги Галіля Гланджіка, присвячені історії Османської Імперії, де кримська тематика розкривається в контексті історії Туреччини і України . Проте, українська університетська історіографія, академічне середовище не сформували нової і єдиної концепції історії і місця Криму в історії України. Українські інтелектуали-історики не змогли цього зробити. Цим скористалися націоналістично орієнтовані українські інтелектуали, які сміливіше описували Крим як український історичний і культурний феномен.
Таким чином, в сучасній українській історіографії Крим став регіоном, який сприяє інтелектуальному роз’єднанню росіян і українців. У 1990-ті рр. кримські сюжети фігурували і в українській і в російській науковій літературі, але вони були доказами того, що історичні шляхи України і Росії в Криму розходяться, а єдине україно-російське розуміння Криму буде можливим тільки тоді коли Росія визнає український статус Криму і відмовиться від своїх претензій. Національний проект Росії в Криму поступово стає слабкішим і починає поступатися своїми позиціями українському проекту Криму, як українського регіону.
Націоналістичний історіографічний дискурс. Тоді як для представників академічної науки характерне прагнення описати історію Криму як українську, але залишаючись в рамках наукового аналізу – українські націоналістично орієнтовані інтелектуали не обмежують себе методологічними схемами і рамками, що впливає на якість їх праць. Вони просто хочуть інтегрувати Крим в український контекст, довівши, що півострів історично розвивався як український регіон. Українські національно орієнтовані автори прагнуть перенести на історію Криму концепцію поступової спадкоємності української історії. Подібно тому, як їх колеги в університетах вивчають історію України як послідовний контінуїтет від Київської Русі до Галицько-Волинської Русі і далі, прихильники національного прочитання кримської історії схильні описувати його історію як історію України, послідовно поширюючи на неї і українські процеси.
Націоналістичний дискурс сприйняття Криму маргінальний і сфера його найбільшого впливу – українська періодика і електронні україномовні ЗМІ. Його відмінні риси – спрощене сприйняття історії Криму, акцентування уваги на хронологічно віддалених від нас подіях. Наприклад, існує «романтична» і «героїчна» версія історії Криму, яка виявляється в теорії про те, що безпосередні предки українців жили на території Криму ще в античного періоду. Вони схильні доводити контінуїтет між племенами таврів, жителями Тьмутораканського князівства і українським населенням. Крім цього вони, прагнучи довести, що Крим завжди був невід’ємною частиною України, зближують історичні процеси на півострові з подіями на «материковій» Україні .
В рамках цього націоналістичного прочитання історії Криму, яке О. Галенко пропонує позначати як етноцентрізм , помітно виділяється книга В. Сергійчука «Український Крим», де зроблена спроба створити цілісну історію українського Криму, вписавши її в український історичний контекст . Ця тенденція історичної інтеграції особливо очевидна а рамках аналізу сюжетів, пов’язаних з українською історією ХХ століття. У дослідженні В. Сергійчука домінує «своєрідний етноцентрізм» . Історія Криму предстає як історія постійної боротьби кримської української інтелігенції проти політики русифікації і знищення української культури і мови на території Криму. Москва зображається як деструктивна і авторитарна сила, а передача Криму в адміністративний склад СРСР усвідомлюється як якась підступність Москви, яка не була зацікавлена у реставрації і розвитку кримської економіки. На такому фоні, сюжети, пов’язані з іншими народами Криму, кримськими татарами майже не проаналізовані. Історія Криму націоналізується і стає тільки українською, що значно знижує наукову якість книги.
Пам’ять і колонізація: знову заселяючи Крим українцями. У комплексі кримських наративів в сучасній українській історіографії дуже важливі ті, що пов’язані з проблемами українського освоєння і української колонізації Криму. Дослідники цієї проблематики пишуть про те, що українці мають такі ж права, як і інші жителі Криму, на Кримський півострів. З другого боку, вивчення української колонізації ще раз підкреслює той факт, що у минулому регіон розвивався не просто як регіон тісно пов’язаний з Україною, а як саме український регіон. Цей комплекс наративів важливий для українських інтелектуалів – вони відчувають тиск з боку російських авторів, які монополізували право вивчати Крим як російський регіон і при цьому з нерозумінням і роздратуванням відносяться до спроб українських істориків студіювати кримську історію як українську. Тому, в сучасній українській історіографії помітна тенденція до деімперіялізації – відмові від старих імперських наративів . У такій ситуації українські інтелектуали, пристосовуючись до самого факту розпаду імперії, прагнуть демонтувати імперську спадщину з української історичної пам’яті. Українізація Криму виявилася однією з найважливіших форм інтелектуальної десоветизації і деколонізації Криму.
Російські історики прагнуть описувати історію Криму в категоріях російської історії – тому, участь українців в колонізації заперечується чи признається незначним чинником . Історичні факти свідчать про те, що така концепція не має доказів. Запорізькі козаки брали активну участь у військових діях в результаті яких Крим був приєднаний до Росії, а українські селяни – заселяли нові кримські землі. Сучасні українські інтелектуали акцентують свою увагу на участи українців в приєднанні Криму. З другого боку, вони схильні не обмежувати українську участь лише військовими діями у складі російської армії.
У сучасній українській історіографії розвивається наратив про значний інтелектуальний і ідейний вплив українських політиків XVIII століття на формування і розвиток зовнішньої політики Російської Імперії. У такому контексті українські історики часто згадують О. Безбородка, статс-секретара і члена Колегії закордонних справ – етнічного українця, виходця з середовища козацької старшини Лівобережної України. Що стосується самої колонізації Криму українськими селянами, то сучасні українські історики схильні мотивувати вибір імперської російської адміністрації двома чинниками: по-перше, Крим був георгафічно близьким і потенційно єдиним регіоном з етнічними українськими територіями; по-друге, українці належали до максимально інтегрованих і інкорпорованих в Імперію груп, чия поведінка була передбачена і прогнозована .
Потішаючись над минулим: альтернативне розуміння Криму. Українські інтелектуали розуміють і не заперечують всі складнощі процесу інтеграції Криму в політичний простір України – тому, деякі з них намагаються інтегрувати Крим в систему українських культурних наративів через радикальне осмислення історії, відмову від реальної історії. Така тенденція, без сумніву, не менш маргінальна, ніж націоналістичне прочитання кримської історії. З другого боку, вона цікава і показова – вона демонструє важливість української проблеми, підкреслюючи ті зусилля, які прикладають українські інтелектуали до інтеграції Криму в комплекс всіх українських регіонів.
Василь Кожелянко – найбільший представник такого альтернативного розуміння Криму. У своєму романі «Дефіляда в Москві» він описує альтернативний розвиток української історії: у 1941 р. Німеччина погоджується на тимчасовий союз з Україною і та допомогає їй в розгромі більшовицької Росії. У романі фігурує альтернативна версія історії, а автор вдало імітує різні літературні і наукові стилі: він, наприклад, «цитує» підручник української історії 1972 р., де серед інших сюжетів помітні і кримські мотиви. Історія виглядає дзеркальним віддзеркаленням реальної історії. Військові дії на території України в 1941 р. – визвольна війна, яка докочується і до Криму, де сталінські прихильники проводять політику жорстокого терору проти місцевого населення: «Під час запеклих боїв загинули командувач Південно-Східною групою українських військ генерал-хорунжий Д. Прямоніс, член Проводу ОУН М. Берштейненко. Восени союзні війська визволили всю Україну, деякий опір чинив лише обложений Севастопіль. В Україні ще влітку сталінські опричники зустріли масовий опір українського народу. Робітники відмовлялись працювати на сталінський режим, селяни ухилялись від сплати податків і поставок продовольства, ремонту доріг, мостів».
Якщо в реальній історії Севастопіль асоціюється з проявами офіційного радянського патріотизму, то Кожелянко перетворює його на українське місто. Немов заперечуючи реальну історію, автор описує її альтернативний варіянт, в якому Севастопіль – українське місто, невід’ємна частина української історії: «Яскравий приклад масового героїзму під час штурму Севастополя показала чота спеціяльного призначення, що складалася з семи молодих членів ОУН: С. Лоєнка, О. Калюжного, Д. Погорілого, В. Раденка, В. Мудренка, І. Потрійного, Г. Гулі. Чотири дні вони штурмували укріплений пункт, де засів батальйон радянців, одних перебили, а решту взяли в полон. В іншому районі прикриття залишились живими лише десять безстрашних бійців: четверо українців, один донський козак, грузин, латиш, узбек, татарин і осетинка. Серед них був і 13-річний севастопільський школяр, підпільний пластун Валерій Вовкун. На сміливців рушили совєтські танки, які у відчаї вдались до прориву з кільця. Один танк підірвав Валерій, але й сам загинув від комуністичної кулі. Товариші зняли з відважного пластуна закривавлений галстук і підняли його як символ вірности червоно-чорному прапору. Під Севастополем противник втратив убитими і пораненими близько 300 тис. солдатів і офіцерів. Взяття Севастополя – ще одна славна сторінка в історії леґендарного міста, в історії Визвольної війни» .
Спроба Кожелянка саме так, а не інакше, інтегрувати Крим в український контекст показова. Вона, поза всяким сумнівом, неприємна для багатьох росіян тому, що «місця пам’яті» росіян перетворилися на українські «місця пам’яті», чого росіяни не можуть зрозуміти. Книга, де серед інших образів фігурує і Крим, демонструє ту рішучість з якою українські інтелектуали готові протистояти аспіраціям Москви в запереченні українського статусу і характеру Криму.
Замість висновків. Підводячи підсумки цього невеликого наукового дослідження, присвяченого аналізу ідейних витоків і передумов українізації Криму, вкажемо на те, що процес інтеграції Криму не завершений, але ідейне обгрунтування необхідності поступового зближення Криму з іншими українськими територіями, формування кримських образів в українській історичній пам’яті мали благотворний вплив на інтеграцію Криму до сучасної України. Політики, політологи і економісти нерідко схильні ігнорувати ідейні, культурно-світоглядні аспекти проблеми, але без інтелектуальної активності, активної громадської і національної позиції українських інтелектуалів, яка нерідко здається несерйозною проблемою для згаданої вище категорії дослідників, інтеграція Криму на сучасному етапі протікала б з численнішими труднощами, ніж в реальності. Процес українізації Криму протікає вже довго і важко – українці були в Криму меншиною, а їх інтелектуальна традиція місцевими російськими інтелектуалами не сприймалася серйозно.
Крим – складний регіон, складний в усіх відношеннях, складний для вивчення і для інтеграції. Крим – регіон, де представлені різні тенденції – Крим може інтерпретуватися в категоріях історії модернізму, колоніялізму і постколоніялізму. Модерний образ Криму сформувався пізно – тоді, коли українські інтелектуали вже сформували образи інших українських регіонів. Крим – своєрідна лабораторія, де можна прослідити розвиток українського модернізму. З другого боку, Крим – регіон, який можна вивчати в рамках колоніяльної і постколоніяльної парадигми. Жоден інший регіон не демонструє такого розвитку відносин «підпорядкування – пригноблення» і «колонія – метрополія». Тільки Крим – це і колонізований Схід, і постколоніяльна Україна.
Український образ Криму формувався в умовах постійної боротьби проти російської і радянської політики асиміляції українців. Першими українськими інтелектуалами, що усвідомили необхідність ідейної і ментальної українізації Криму були історики, які зрозуміли, що довівши історичні права українців на Крим і показавши, що у минулому Крим був українським регіоном, Україна і політично зможе претендувати на Кримський півострів. Крім істориків свій внесок у формування комплексу українських кримських наративів внесли і письменники. Вони провели українізацію Криму в слові, інтегрувавши його в український літературний контекст і українську мову. Можна говорити про Крим по-українськи, але набагато легше говорити про Крим українською мовою, розуміючи, що існує українська літературна традиція сприйняття і переосмислення Криму.
Таким чином, завдяки зусиллям українських інтелектуалів Крим інтегрований в українську історичну пам’ять, де виник комплекс кримських, українські національно маркірованих, наративів. Крим став «місцем пам’яті», з яким пов’язаний і український історичний досвід і сама українська історія. Але український кримський проект – не єдиний національний проект в Криму, який розвивається в умовах конкуренції з російським проектом Криму. Прогнозування вірогідного варіянту розвитку інтелектуального клімату на території Криму не є задачею автора статті, але ми можемо припустити, що український Крим посилюватиметься, в чому є чималі заслуги проаналізованої вище української інтелектуальної традиції.

Див.: Кульчицький С. Український Крим: до 50-річчя входження Кримської області в УРСР // Дзеркало тижня. – 2004. – 14 – 20 лютого. – № 6 (481).
Франсуа Э. «Места памяти» по-немецки: как писать их историю? // Ab Imperio. – 2004. – No 1. – С. 29 – 43; Джадт Т. «Места памяти» Пьера Нора: чьи места? Чья память? // Ab Imperio. – 2004. – No 1. – С. 44 – 71.
Le nouvelle histoire / ed. J. Le Goff, R. Chartier, J. Revel. – Paris, 1978. – P. 401.
Див.: Yekelchyk S. Stalin’s Empire of Memory. Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination. – Toronto, 2005. – P. 6 – 9.
Когут З.Є. Історія як поле битви. Російсько-українські відносини та історична свідомість у сучасній Україні // Когут З.Є. Коріння ідентичності. Студії в ранньомодерної та модерної історії України. – Київ, 2004. – С. 222.
Див.: Галенко О. Пошуки Криму в минулому та сьогодненні України // Критика. – 2004. – Число 12.
Смит Э.Д. Национализм и историки // Нации и национализм. – М., 2002. – С. 236.
Кримські сюжети аналізуються М. Грушевським в 7 томі «Історії України-Руси». Див.: Грушевський М. Історія України-Руси. – Київ, 1995. – Т. VII.
Слабченко М. Хозяйство Гетманщины в XVII – XVIII столетиях. – Одесса, 1922; Тищенко М. Нариси історії торгівлі Лівобережної України з Кримом у XVIII ст. // Історико-географічний збірник ВУАН. – Київ, 1928. – Т. 2.
Кримський А. Ю. Історія Туреччини: Звідки почалася Османська держава, як вона зростала й розвивалася і як досягла апогею своєї слави й могутності. – Київ, 1924 (Київ, 1996).
Про розвиток кримських студій в Україні 1920-х рр. див.: Кіржаєв С., Ульяновський В. “Причинок до студій української орієнталістики 1920-х – 1930-х рр.: незнаний збірник “Україна і Схід” // Україна в минулому. – Київ – Львів, 1993. – Вип. IV. – С. 26 – 89.
Студії з Криму. – Київ, 1930.
Див. класичну книгу Едварда Саїда: Саїд Е. Орієнталізм. – Київ, 2001. Див. і книгу канадського українського історика М. Шкандрія: Шкандрій М. В обіймах імперії. Російська і українська література новітньої доби. – Київ, 2004.
Лисяк-Рудницький І. Новий Переяслав // Історичні есе. – Київ, 1994. – Т. 2. – С. 289 – 291.
Січинський В. Крим. – Нью-Йорк, 1954.
Мельник М. Україна і Крим в історичних взаєминах // Визвольний шлях. – 1982. – Ч. 8. – С. 1005 – 1006.
Тарнавська М. Причастя // Тарнавська М. Вибране. – Київ, 2004. – С. 49.
Тарнавська М. Тост // Тарнавська М. Вибране. – Київ, 2004. – С. 49.
Тарнавська М. Купіль // Тарнавська М. Вибране. – Київ, 2004. – С. 50.
Варнавский П. Границы советской бурятской нации: национально-культурное строительство в 1926 – 1929 гг. в проектах национальной интеллигенции и национал-большевиков // Ab Imperio. – 2003. – No 1. – С. 157.
Черевичний Дм. Ви чуєте наш голос земляки? // Земле моя, Кримська. Сучасні українські пісьменники в Криму / упоряд. О. Губар. – Сімферополь, 2001.
Кононенко Д. Вік Україну люби! // Земле моя, Кримська. Сучасні українські пісьменники в Криму / упоряд. О. Губар. – Сімферополь, 2001.
Кононенко Д. Агатангел Кримський // Земле моя, Кримська. Сучасні українські пісьменники в Криму / упоряд. О. Губар. – Сімферополь, 2001.
Крим тільки усвідомлюється як «місце пам’яті» українськими інтелектуалами. Тому, дослідження присвячені діяльності видатних українців в Криму ще мають традиційний характер і майже не пов’язані з інтелектуальною історією чи теорією «місць пам’яті». Див. напр.: Панченко В. Під сонцем Криму, під сліпучим оком. Крим і українська культура // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2001. – № 6.
Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: складний світ Агатангела Кримського. – Київ, 2000. – С. 122 – 124.
У цьому контексті ми можемо пригадати доповідь Омеляна Пріцака в 1991 р. на конгресі україністів. Див.: Пріцак О. Що таке історія України? // Слово і час. – 1991. – № 1. – С. 53 – 60. Згадаю і статтю канадського українського дослідника Зенона Євгена Когута: Когут З.Є. Історія як поле битви. Російсько-українські відносини та історична свідомість у сучасній Україні // Когут З.Є. Коріння ідентичності. Студії в ранньомодерної та модерної історії України. – Київ, 2004.
Чумак В. Україна і Крим. Спільність історичної долі. – Київ, 1993.
Яковенко Н. Нариси історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття. – Київ, 1997.
Гланджик Г. Османська Імперія. Класична доба. – Київ, 1998.
Міндюк О. Українці – корінний народ Криму // Дзвін Севастополя. – 1997. – липень.
Галенко О. Три України, два Крима і одна історія – всесвітня // Крим в історичних реаліях України. Матеріали наукової конференції. – Київ, 2004. – С. 54 – 55.
Сергійчук В. Український Крим. – Київ, 2001.
Про етноцентрізм і історичні студії див.: Усманова Д. Создавая национальную историю татар: историографические и интеллектуальные дебаты на рубеже веков // Ab Imperio. – 2003. – No 3.
Див.: Когут З.Є. Історія як поле битви. Російсько-українські відносини та історична свідомість у сучасній Україні // Когут З.Є. Коріння ідентичності. Студії в ранньомодерної та модерної історії України. – Київ, 2004. – С. 218.
Похлебкин В.В. К вопросу о геополитическом и международно-правовом положении Крыма // Московский журнал международного права. – 1996. – № 2. – С. 165 – 181; Похлебкин В.В. К истории административно-правового и государственного статуса города, порта и военно-морской базы Севастополя (1783-1996 гг.) // Московский журнал международного права. – 1997. – № 1. – С. 105 – 117; Волобуев О.В. Рождение и судьбы новой Крымской государственности в первой половине XX века // Отечественная история. – 1999. – № 2.
Короленко Б. Приєднання та колонізація Криму кінця ХVІІІ століття: український аспект // Крим в історичних реаліях України. Матеріали наукової конференції. – Київ, 2004. – С. 86 – 106.
Кожелянко В. Дефіляда в Москві. – Львів, 2000.Количество просмотров публикации: Please wait

Все статьи автора «Кирчанов Максим Валерьевич»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться:
  • Регистрация